Nabídka

Šerm
a scénická vystoupení

Duely

Duely

Nádherné ukázky soubojů dvou a více šermířů s rozličnými zbraněmi i beze zbraní. Duely mohou být koncipovány jak samostatně, tak jako ucelený blok formou rytířského turnaje, popř. obohaceny jednoduchým příběhem. Též mohou být doplněny komentářem a popř. i podbarveny scénickou hudbou.

Pod křídly orlice

Pod křídly orlice

Příběh o jednom z našich nejznámějších a nejslavnějších rytířů - panovníků, Vás provede počátky formování středověké Evropy. Znovu zde nebudou chybět bojové scény, oddanost, láska i sebeobětování. Ruku v ruce s tím opět půjde sobectví, závist, intriky a lidská hloupost. Příběh na motivy skutečných událostí i legend.
Vhodné pro všechny příležitosti.
Minutáž: cca 35 min

Militia Christi

Militia Christi

Tento příběh, odehrávající se na přelomu 13. a 14. století, Vás provede obdobím temného středověku a ukáže Vám, jak to mohlo být se zánikem Chudých rytířů Krista a Šalomounova chrámu - zkráceně Templářského řádu. Jedná se také o příběh posledního, 23. velmistra Templářského řádu Jakuba Bernarda de Molaye. Náš příběh je nadčasový, protože se v něm setkáte nejen s přátelstvím a láskou, ale také se zradou podvody i korupcí... no prostě se vším, co bohužel mnohdy doprovází i náš současný život...
Vhodné pro všechny příležitosti.
Minutáž: cca 30 min

Jana z Torfu

Jana z Torfu

Příběh, který Vám budeme vyprávět, je na motivy francouzské pověsti o hrdinné dívce, která se postavila do čela armády a hrdinně bránila svá území proti mocnému nepříteli a těžce za to zaplatila. V příběhu uvidíte veliké bitevní scény, oddanost a odhodlanost obětovat i vlastní život pro záchranu života svých přátel.
Vhodné pro všechny příležitosti.
Minutáž: cca 30 min

Immort - Nemrtvý

Immort

Hororový příběh nejen pro dospělé, kde můžete spatřit nejen souboje, tajemno, ale i trochu tance je zpracován podle rumunských bájí. Podobnost s jistou historickou postavou je čistě náhodná. Při vystoupení nebývá zraněna, či usmrcena žádná živá ani neživá bytost. Možná až na jednu...
Vhodné pro všechny příležitosti.
Minutáž: cca 30 min

O udřeném království

O udřeném království

Zem je již dlouho sužována válkou, lidé jsou zbídačeni a nemají co jíst. Král, místo toho, aby se postaral o své poddané, ještě více je ujařmuje a do bídy ještě větší uvrhuje a stará se pouze o své blaho a moc. Ale i tak přesto se mezi lidmi udržuje víra, že brzy již přijde jejich osvoboditel, který okovy jejich sejme a pořádek v zemi spravedlivý nastolí. Pak bude zase dobře v jejich království. Prostě klasický příběh o boji dobra se zlem.
Vhodné pro všechny příležitosti.
Minutáž: cca 30 min

Tragický příběh panny Zuzany

Tragický příběh panny Zuzany

Zajímavý příběh, doprovázený scénickou hudbou, o tom, co dokáže lidská hloupost, závist a intolerance, na motivy staré anglické legendy.
Vhodné především na pálení čarodějnic.
Minutáž: cca 20 min

Oheň
a Ohňové Show

Andělé a démoni

Andělé a démoni

Dramatické ohňové vystoupení plné boje, tance a plivání ohně, propojené v jeden ucelený příběh dobra se zlem, doprovázené scénickou hudbou.
!!!Vystoupení pouze v exteriéru!!!
Minutáž: cca 25 min

Ohňová Show

Ohňová Show

Nádherné vystoupení s ohněm v uceleném bloku, sestávající se z rychlých dynamických propracovaných soubojů a překrásných tanců, doprovázené scénickou hudbou a světelnými efekty tvořenými zdatnými plivači ohně. Je možné vytvořit vystoupení "na míru" přesně podle Vašich představ.
Vhodné pro všechny příležitosti.
!!!Vystoupení pouze v exteriéru!!!
Minutáž: cca 30 min

Vánoční ohňová Show

Ohňová Show

Ohňové vystoupení v duchu vánočním. Vhodné při rozsvěcování vánočního stromu.
Vhodné pro všechny příležitosti.
!!!Vystoupení pouze v exteriéru!!!
Minutáž: cca 15 min

Vystoupení s ohněm

Vystoupení s ohněm

Překrásné ohnivé obrazce pro potěchu a radost ctěného publika, do vzduchu vykouzlené pomocí chrlení plamenů, ohnivých řetězů či zapálených holí. Nádherným vystoupením je pak skupinka skvěle tancujících dívek se zapálenými ohnivými vějíři, doprovázené scénickou hudbou. Také jsou k dispozici pěkné ukázky soubojů se zapálenými loučemi, holemi, popřípadě ohnivými meči. Možnost pořádání průvodů s ohněm.
Vhodné na všechny akce a pro jakoukoliv příležitost.
!!!Vystoupení pouze v exteriéru!!!

Střelci

Lukostřelba

Lukostřelba

Možnost pro každého si pod odborným dohledem našich lukostřelců ozkoušet své lukostřelecké dovednosti na pevný či pohyblivý cíl. K dispozici máme pět luků o různé velikosti, od dětských, až po takzvané anglické, na něž právě Francouzi nejlepší vzpomínky určitě nemají. Takže síly své mohou si změřit slabí i silní, děti i dospělí.
Vhodné pro jakoukoliv akci, veřejnou či soukromou, ať už na hradech, ve městech, či jen tak na palouku u lesa. Též možné použít jako doprovodný program. Možnost doplnění krátkou scénkou.

Střelci s ohnivým prachem

Střelci s ohnivým prachem

Ukázka palných zbraní z patnáctého století, doplněny odborným výkladem. Také možnost ozkoušení jednotlivých zbraní, pod odborným dohledem našich střelců.
Vhodné pro jakoukoliv příležitost. Možnost doplnění krátkou hranou scénkou.

Doplňkové programy

Břišní tanečnice

Břišní tanečnice

Pro potěchu publika Vám mohou zatancovat naše nádherné břišní tanečnice.

Čestná stráž

Čestná stráž

Vhodné pro vítání návštěvníků prezentací firem, rautů, výstav, svateb a na jiných slavnostních událostech. Možné užít jako slavnostní doprovod.

Firemní akce

RFiremní akce

Duely, rytířská klání, turnaje, soutěže. Na večerní a noční akce doporučujeme Ohňovou Show, nebo Andělé a démoni. Vše dle přání zákazníka.

Rodinné oslavy

Rodinné oslavy

Vystoupení vhodná pro oslavy jako jsou narozeniny apod. Mohou být krátké duely doplněné příběhem a v oblibě je rytířský turnaj, kde oslavenec zastává místo krále.

Soutěže pro děti

Soutěže pro děti

Vhodné nejen pro dětské dny, ale i na sportovní turnaje, školy v přírodě, tábory, školní slavnosti i jako doprovodný program k jakékoliv kulturní či propagační akci. Jedná se o soutěže se šermířskou tématikou, jako je lukostřelba, souboje s atrapami zbraní, kde si děti mohou zabojovat nejen mezi sebou, ale i s našimi rytíři.

Svatby

Svatby

Krátký vstup šermujících duelantů doplněný o jednoduchý příběh, kde je možno do děje zatáhnout kohokoli ze svatebčanů. V oblibě je unášení nevěst, popř. ženichů. Také je možná čestná stráž, která buďto bude vítat hosty, bránit novomanžele, popř. udělá slavobránu před kostelem.

Vojenské ležení

Vojenské ležení

Vojenské gotické ležení s historickými stany a dobovým obyvatelstvem starající se o své denní záležitosti, jako leštění a oprava zbroje, pletení drátěné košile. Možnost vyzkoušení si zbraní, zbrojí a kostýmů pod odborným vedení jednotlivých šermířů. Možnost výkladu. Možnost rozšíření i o dobovou lazebnu, kde se každý může osvěžit za přítomnosti nádherných lazebnic.

Ceny

Ceny

Platím

Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo máte zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat. Programy je možno různě kombinovat a upravovat, možnost ušití programu na míru dle představ a možností zákazníka. Cena se stanovuje individuálně v závislosti na rozsahu objednávky.